دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اعلام کرد

بر اساس مجوز شماره 2257 مورخ 98/1/25 سازمان شهرداریهاودهیاریهای کشور تعداد 55 نفر برای آتش نشانی ها استان استخدام می نماید که متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سایت      www.hrtc.ir  مراجعه نمایند.

بازدید امروز123
بازدید جاری133808